Povídá v posteli ona jemu: „Když tě vidím, vzpomenu si na Milana.”
„Na Milana?” zarazí se on.
„Jo, na Milana,” zopakuje ona. „Souloží stejně mizerně jako ty!”