„Miluješ mne?”
„Ano, miláčku!”
„A vezmeš si mne?”
„No zbláznila ses?”
„Tak ze mne, pane, okamžitě slezte!”