Za Chuckovou bradkou není žádná brada, jen další pěst.