Když Chuck Norris přechází ulici, auta se musí rozhlédnout na obě strany.