Přijde cikán do hospody, všichni koukají na fotbal. Cikán se zeptá hostinského: „Jak hrajou naši?”
Hostinský se na něj podívá a říká: „Vaši vůbec nehrajou!”