Přijde Dežo s dítětem v náručí do spořitelny a zajímá se: „Na tu vkladní knížku můžu uložit, co chci?”
„Samozřejmě,” přitaká prodavačka.
„Tak tady máte našeho Pištíka. Ráno, až se vyspí, si pro něj přijdu.”