Chuck Norris se nikdy ve škole neučil, škola se učila od Chucka Norrise.