Když Chuck Norris přijede do Číny, používá při jídle jen jednu hůlku.