Když si Chuck Norris odplivl, vznikly oceány a moře.