Když Chuck Norris spadne do vody, nebude mokrý, ale voda bude Chuck Norrisová.