Auto autoškoly přijede k semaforu, kde svítí červená a po přechodu přechází jedna stará paní.
Zkoušený říká, co právě bude dělat: “Takže teď musím zastavit, že?”
Na to učitel autoškoly odpoví: “Za normálních situací ano, ale nyní jeďte dál, po tom přechodu přechází moje tchýně.”