Bůh chtěl stvořit zemi. Chuck Norris řekl: “Můžeš.”