Psychiatr se vyptává pacienta: “Proč pořád trpíte utkvělou představou, že to nejpodstatnější k životu je třetí televizní program?” “Protože už neusnu ani při prvním, ani při druhém programu.”