“Jak se cítíte?” “Ale vždycky po záchvatu mám takové divné svírání.” “A jak dlouho to už trvá?” “Než mi sundají kazajku.”