Pán přijde do cukrárny, tam je cikánka a on po ní chce zmrzlinu. Cikánka se otočí a zpod pultu přivede malého usměvavého cikánka, který zákazníka pohotově vezme za ruku a nechce se ho za žádnou cenu pustit.
„Ale já jsem chtěl jen zmrzlinu!” namítne pán.
Cikánka ho ujišťuje: „Vždyť to je zmrzlina!” Načež se otočí k cikánkovi a zeptá se ho: „Je ti zima?”
„Jo,” řekne dítě.
A cikánka s vítězoslavným úsměvem prohlásí: „Tak vidíte, že je to zmrzlina!”