Chuck Norris může za velké stěhování národů. Národy prchaly před ním.