Proč pravěký muž táhl ženu za vlasy?
Kdyby ji táhl za nohy, měl by ruce od bahna.