Jaký je rozdíl mezi labužníkem a milovníkem?
Labužník hledá šunku mezi flekama, kdežto milovník flek mezi šunkama.