Byli dva bezdomovci: jeden vykastrovanej a druhej zahalenej v pytlovině.