Můj Pane,
myslím, že na mne můžeš být pyšný. Zatím jsem dnes nezhřešil, nezaklel,
neublížil živému tvoru, neměl nemravnou myšlenku ani touhu.
Jsem za to velice rád. Ale za pár minut musím vstávat, a pak asi budu potřebovat velkou spoustu pomoci!