Přide hacker k farářovi a povídá: “Otče zhrešil jsem”
“A kolik toho máš?”
“No vešlo se to na dvě diskety!”