Rybaří takhle jeden farář ve Vltavě
pod Vyšehradem a vytáhne
zatou rybku. Jak už to tak zlaté rybky
dělají, tak i tato prosí,
že když bude puštěna zpátky do vody,
splní svému dobrodinci přání.
Farář se podiví, že se rybce chce nazpátek
do té špinavé vody, pak
ji však pustí a vyslovuje své přání: ”
Co kdybys udělala něco s tou
válkou v Kosovu…” ”
Hele”, odvětí rybka, ”
já jsem jenom obyčejná
malá vltavská zlatá rybka…
Války – to je na mne moc. Zkus si
přát něco jinýho.” “Taky
bych si přál, aby farníci v mojem sboru
byli zbožní, trpěliví a milí.”
Rybička se chvilku zamyslí a pak
říká: “Kde že je ta válka…?”