Místní kněz vysvětloval svým ovečkám, jaký je rozdíl mezi jistotou a vírou:
“Tady v první řadě sedí sedlák Majer se ženou a třemi dětmi. Ona ví, že
jsou to její děti – to je jistota. Naproti tomu on věří, že jsou to jeho děti.”