Dva faráři po práci sedí v pěkném počasí na lavičce před farou a popíjejí
červeného vína.
“Co myslíte, bratře, dožijeme my se toho, až Vatikán vydá dekret o zrušení celibátu?”
“Nevím, bratře, my ještě asi ne, ale naše děti už určite.”