Malá holčička se šla do kostela pomodlit. Klekla před sochou Panny Marie s
Ježíšem v náručí a povídá:
“Panno Marie, nevím, zda mám vstoupit do kláštera. Poraď mi. Jestli
mám vstoupit do kláštera, pokývej hlavou.”
Upřeně se na sochu podívala a neviňátko v Mariině náručí kývlo hlavou. Holčička na to:
“Tebe jsem se neptala, ptala jsem se tvé matky!”