Sedí babička v parku na lavičce a
modlí se: “Pane, já už jsem
zase nevyšla s důchodem, pošli mi,
prosím, nějak stovku.”
Zaslechne to nějaký mladý muž a říká
jí: “Prosím vás, babičko,
přece nebudete věřit takovým pověrám…
Tady máte padesátikorunu a
už se nemodlete.” Babička chvilku
počká, až se onen muž vzdálí a
pak říká: “Děkuju Ti Pane. A příště
mi to, prosím, neposílej po
takovém neznabohovi.”