Ráno po svatbě v Káni
Galilejské… Hosté se pomalu
probouzejí, většina z nich se
drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště
“prejásaný a prepitý”
muž prosí: “Já mám takovou žízeň! Skočte
někdo pro vodu…” Ježíš se
zvedne, že tedy půjde, když vtom
všichni svorně vykřiknou: “NE! Ty už ne…”