Zemře pan farář a přijde k nebeské
bráně. Zatluče na ni. Svatý Petr pootevře
a říká: “Musíte chvíli počkat.”
Tak se tedy posadí na lavici před bránou a
čeká.
Za chvíli přijde k nebeské bráně autobusák
Pepa. Taky zatluče a svatý Petr
hned otvírá a říká: “Pojď dál.”
Teď to však ve faráři zavřelo: “Svatý
Petře, jak to, že Pepa může jít hned,
a já, osoba posvěcená a zasloužilá, tady
musím čekat?”
Svatý Petr odpoví: “To máte tak, důstojnosti:
Když vy jste v kostele kázal,
tak všichni spali. Ale když tady Pepa jel s autobusem,
všichni se modlili.”