Malí klouček napjatě sleduje kněze,
který hřebíkem přibíjí oznámení na vývěsku.
“Chceš si přečíst, co nového
tady oznamuji?” ptá se kněz.
“No, spíš chci slyšet, co budete
říkat, až se klepnete do prstu.”