Malíř vymaloval kostel a pan farář
se zálibou pozoruje dokončené dílo.
Najednou ustrne: “Vy jste namaloval
andělovi na ruce šest prstů!
Už jste někdy viděl anděla se šesti prsty?!”
“A vy jste snad viděl někdy
anděla s pěti prsty?” odseknul malíř.