Pouští jde poutník, když
najednou zpozoruje, že jej
pronásleduje lev. Začne utíkat,
avšak lev je stále blíž. Když už
je těsně u něho, padne na kolena
a prosí Boha: “Pane, vnukni tomu
lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!”
Lev okamžitě padne na kolena,
sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: ”
Pane, děkuji ti za tento
pokrm, který mi tak milosrdně posíláš
do cesty…”