Nade dveřma kostela je nápis: “Vejdeš-li s pokrytou hlavou, jako bys sesmilnil!” Pod tím je připsáno: “Zkusil jsem obojí, nelze srovnat!”