Profesor na vysoké škole rozdal studentům zkouškový testy. Za hodinu je vybral a všiml si, že jeden student sponkou přicvakl k testu tisícovku a lístek s
nápisem ‘deset korun za bod’.
Na další hodině profesor studentovi vrátil práci – celkem třicet čtyři bodů a
sponkou přicvaknutých 660 korun.