“Mám si dát ještě jednu nebo si nemám dát ještě jednu?
Břicho říká, že jo, hlava zase, že ne. Hlava je moudřejší
než žaludek. Moudřejší tedy ustoupí.”
“Pane vrchní, ještě jednu.”