Pozdě večer:
“Maminko, maminko, tatínek je zase opilý?”
“A jak jsi to poznala, dceruško?”
“Je v koupelně a holí zrcadlo…”