V Oxfordu v hospodě sedí dva studenti na pivu. „Jestli je pravda, co říkal děkan, tak mě asi vyhodí z univerzity“ „A co říkal děkan?“ „Že mě vyhodí z univerzity.“