„Včera jsem viděl běžet zajíce s batohem na zádech!“ křičí na celou hospodu podnapilý myslivec. „To nic není, kamaráde,“ zvedne se jiný ožrala, „já jsem ho viděl letět!“ „A taky měl na zádech batoh?“ „Ne, orla.“