Do restaurace přijde stařší paní. Všude je obsazeno, jen u jednoho stolu sedí osamělý pivař. Paní se ptá, zda si může přisednout. Muž přikývne se slovy: „Ale upozoňuji vás, že po třetím pivu jsem hrozně prostý.“ Paní si přisedne a nesměle se ptá: „A kolikáté pivo pijete?“ „Pátý, ty stará škeble!“