V restauraci se nakloní číšník k hostu a důvěrně mu šeptá:
“Doporučuji vám naší specialitu – skřivánčí paštiku!”
“Cože? Vy děláte ze skřivanů paštiku? A kde jich tolik berete?”
“To je tajemství kuchaře. Ten to skřivánčí maso míchá s koňským.”
“A v jakém poměru?”
“Tak půl na půl – na jednoho skřivana jeden kůň!”