Elektrikář říká pomocníkovi:
“Franto, podrž mi na chvíli tyhle dráty.”
“Držím.”
“Cítíš něco?”
“Ne. V pořádku, to znamená, že pod proudem jsou támhlety dráty.”