V base:
“Přeji ti vše nejlepší do nového roku!”
“Jak do nového roku? Vždyť je teprve září.”
“Slyšel jsem, že ti ještě rok přidali.”