Povídá jeden houmlesák druhému: „Ty, víš, co je to zemětřesení?”
„No, co?”
„Když se sebe třesu blechy.”