Co uděláš, když vidíš spadnout epileptika do bazénku?
.
.
Doneseš honem svoje špinavé prádlo.