Přijde paní ke gynekologovi. Vysvlékne se a pan gynekolog povídá: “Paní, ale vy strašně smrdíte! Támhle je kabinka, tak se jděte umýt!” Tak paní jde a najednou se ozve strašný výkřik!
“Paní, stalo se vám něco?”
“Ne, ne, to se jen filckam dostalo mýdlo do očí!”