Vláda se rozhodla, že vyplatí doživotní rentou vojenské veteráný bojující ve
Vietnamu. Zašla proto za prvními třemi veterány. Renta se počítala tak, že každý
veterán si zvolí dvě libovolné části těla a změří se délka od jedné části k
druhé a podle toho se spočítá renta. První veterán zvedl ruku, stoupl si na
špičky a nechal si změřit délku od palce u nohy k prostředníčku na ruce. Byla to
délka 180 cm a tak dostane každý měsíc 180000,-. Druhý rozpažil ruce a nechal si
změřit od prostředníčku na pravé ruce k prostředníčku na ruce levé. Měl rozpětí
2m 50cm a proto dostane každý měsíc 250000,-. Třetí veterán si chtěl nechat
změřit od kořene penisu ke konci varlat. Měřič mu to furt vymlouval, že to bude
málo. Ale on si nenechal říct. Tak měřič mu začal stahovat kalhoty a s údivem se
zeptal: „Kde máte varlata?“ a veterán mu odpověděl: „Ve Vietnamu.“