Na Bratislavkém hlavním nádraží se ozve z místního rozhlasu:
„Turúru, turúru, přichází vlak od Prahy…“
Po chvíli se opět ozve: „Turúru, turúru, pichádza vlak od Nových Zámků!“ Vtom se
ozve strašná rána a rychlík vykolejí.
„Veď som volal, dajtě tu rúru z kalají preč!“