Baví se dvě postarší dámy. „Co bych měla udělat, abych měla prsa co nejvíce
kolmo k tělu?“
„Choď po čtyřech!“