“Dědečku vylez z té vany, nastydneš se a umřeš!” Děda vylezl, nastydnul se a umřel..