Na kolejích leží zakrvácená babka a sténá: „Nohy! Moje nohy!“
Jde okolo nádražák, podívá se na ní a říká: „Co to ženská žvaníte? Vždyť žádné
nemáte!“