K pediatrovi přijde žena s nemocným dítětem. Lékař je prohlédne a obrátí se k paní: “Svlékněte se a položte se!” “Proč já?” brání se žena. “Přece dítě je nemocné, ne?” “Jemu už nic nepomůže, udělám vám druhé.”